Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

Ketun kierrätys -mobiilipeli ympäristökasvatuksessa

Pelin kuvitusta: kettu kavereineen

Kuopiossa kehitettiin Ketun kierrätys -mobiilipeli työkaluksi koulujen ympäristökasvatukseen erityisesti kestävän kuluttamisen ja lajittelun teemoihin. Peli herättää miettimään omia kulutusvalintoja sekä annetaan monipuolisesti tietoa kestävän kuluttamisen ratkaisuista.

Tulokset

 • Hankkeessa tuotettu Ketun kierrätys -peli on ladattavissa sovelluskaupoista.
 • Pelin testaaminen vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa kannattaa. Testikierroksille osallistuneet oppilaat näkivät, miten peli oli kehittynyt heidän ideoidensa ja palautteen perusteella, mikä motivoi antamaan palautetta.
 • Opetuksen kannalta on tärkeää, että pelissä on eri tasoja ja vaikeusasteita, jotta se soveltuu eri ikäluokille ja osaamistasoihin. 

Vaikutukset

 • Peli on mahdollista ottaa käyttöön ympäristökasvatuksessa valtakunnallisesti, kunhan vain alueelliset jätehuollon eroavaisuudet huomioidaan.

Yhteistyössä

 • Kuopion kaupunki
 • Jätekukko Oy
 • Rx3 Studio Oy
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun