Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Johtaminen

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa

36 kestävyyden eri vaiheissa olevaa kuntaa työstivät yhdessä kestävän kehityksen seurantaa. Työn pohjalta laadittiin suositukset kestävän kehityksen edistämiseksi kunnissa sekä kuntien kestävyystyön tukemiseksi kansallisella tasolla.

Tulokset

Toteuttaja

  • MSDI Oy

Lue lisää

Kuva: Teemu Kuusimurto/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun