Hyppää sisältöön

Kestävän kehityksen tavoitteenasettelua, seurantaa ja tiedolla johtamista kehitettiin 36 kunnan yhteistyönä

Julkaisuajankohta 15.3.2021 14.36
Uutinen

Viime vuonna käynnissä olleessa hankkeessa 36 eri kokoista kuntaa ympäri Suomen työstivät yhdessä kestävän kehityksen seurantaa. Yhteisten työpajojen ja keskustelujen lisäksi hankkeessa mukana olleet kunnat saivat asiantuntijatukea kestävän kehityksen edistämiseen, erityisesti kestävyyden tavoitteenasetannassa ja mittaamisessa. Kunnat saivat käyttöönsä myös MayorsIndicators-työkalun kestävyyden seurantaan. Hankkeen toteutti MSDI Oy, joka tämän vuoden helmikuusta alkaen on osa Sitowise-konsernia.

Kuntien kestävyystyön tueksi hankkeessa selvitettiin mukana olleiden kuntien kestävän kehityksen tilaa perustilan kartoituksella sekä kuntien datasta kootuilla kestävän kehityksen katsauksilla. Kunnat olivat eri vaiheissa kestävän kehityksen edistämisessä. Kunnista lähes 70 % kertoi kestävän kehityksen olevan mukana nykyisessä kunta- tai kaupunkistrategiassa. Sen rooli kuitenkin vaihteli aidosti läpileikkaavasta teemasta yksittäiseen mainintaan.

Suurimpina haasteina kestävän kehityksen edistämisessä mukana olleissa kunnissa nähtiin henkilö- ja taloudelliset resurssit sekä puutteet vastuutuksessa, tiedoissa ja tiedolla johtamisessa. Hanke tuotti myös arvokasta tietoa siitä, millaiset tukimuodot koetaan hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. Tiedon saatavuuden ja tiedolla johtamisen työkalujen lisäksi esimerkiksi kuntien välistä vertaisoppimista pidettiin hyödyllisenä työskentelymuotona. Kuntien kuvaamat tarpeet huomioidaan Kestävä kaupunki -ohjelman tulevissa kestävyyden johtamisen tukitoimissa.

Tutustu hankkeen tuloksiin ja lataa kooste: Kestävyyden tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa -hankkeen tuloskooste

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Olli Maijala sekä ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, ympäristöministeriö. [email protected]

Johtava asiantuntija Suvi Monni, Sitowise. [email protected]

Sivun alkuun