Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Erityisryhmien ulkoilualueiden kehittäminen

Lapuan kokeilussa kehitettiin Liuhtarin ulkoilualueita työpajojen ja muun osallistavan toiminnan kautta. Alueelta ovat puuttuneet toiminnalliset elementit ja esteetön liikkuminen on ollut vaikeaa. Viheralueille on toivottu enemmän käyttöä sekä kohtaamisia erityisryhmien ja muiden kaupunkilaisten välille.

Hankkeessa kartoitettiin lampaille sopivien maisemalaidunten mahdollista sijaintia, sillä eläinten tulo alueelle lisää kohtaamisia sekä tuo mielekästä toimintaa ulkoalueille. Asukkaat osallistuvat eläinten hoitoon.

Tulokset

 • Kartta 
  • toimii puistoteoksen rakentamissuunnitelmana. 
  • toimii itsenäisenä elementtinä valmiissa puistoteoksessa. 
  • kuvien hyödyntäminen kaupungin tiedotusmateriaalissa. 
 • Mahdolliset jatkohankkeet tunnistettu, historian esiintuomisen tärkeys paikkakuntalaisille.
 • Maisemanhoitolaidunnuksen aloittaminen, uusien kokemusten saaminen erityisryhmille. 

Vaikutukset

 • Ymmärrys erityisryhmien tarpeista lisää suvaitsevaisuutta. 
 • Väline paikallisidentiteetin tukemiseksi, vahvistamiseksi ja esilletuomiseksi. 
 • Yhteisölähtöinen suunnittelu kopioitavissa kaikkeen suunnitteluun.
 • Lisääntynyt yhteistyö hallintokuntien välillä

Yhteistyössä

 • Lapuan kaupunki,
  • viheraluepalvelut ja 
  • kulttuuritoimi
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun