Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Erityisryhmien ulkoilualueiden kehittäminen

Lapualla kehitettiin Liuhtarin ulkoilualueita työpajoilla ja muulla osallistavalla toiminnalla. Alueelta ovat puuttuneet toiminnalliset elementit ja esteetön liikkuminen on ollut vaikeaa. Viheralueille on toivottu enemmän käyttöä sekä kohtaamisia erityisryhmien ja muiden kaupunkilaisten välille.

Lisäksi kartoitettiin lampaille sopivien maisemalaidunten mahdollista sijaintia, sillä eläimet tuovat mielekästä toimintaa ulkoalueille.

Tulokset

 • Kartta, joka toimii puistoteoksen rakentamissuunnitelmana, itsenäisenä elementtinä valmiissa puistoteoksessa ja sen kuvien hyödyntäminen kaupungin tiedotusmateriaalissa.
 • Mahdolliset jatkohankkeet tunnistettu, historian esiintuomisen tärkeys paikkakuntalaisille.
 • Maisemanhoitolaidunnuksen aloittaminen, uusien kokemusten saaminen erityisryhmille. 

Vaikutukset

 • Ymmärrys erityisryhmien tarpeista lisää suvaitsevaisuutta. 
 • Väline paikallisidentiteetin tukemiseksi, vahvistamiseksi ja esilletuomiseksi. 
 • Yhteisölähtöinen suunnittelu kopioitavissa kaikkeen suunnitteluun.
 • Lisääntynyt yhteistyö hallintokuntien välillä

Yhteistyössä

 • Lapuan kaupunki,
  • viheraluepalvelut ja 
  • kulttuuritoimi
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun