Hoppa till innehåll
 • Socialt hållbara städer
 • Friska städer
 • försöksprojekt för trivsam och hälsosam grön miljö

Utveckling av friluftsområden för specialgrupper

I försöket i Lappo utvecklades friluftsområden i Liuhtari genom kreativa workshoppar och gemensam verksamhet. Funktionella element har saknats i området och det har varit svårt att röra sig obehindrat. Det har funnits önskemål om utökad användning av grönområden samt möten mellan specialgrupper och övriga stadsbor. I projektet kartlades en lämplig plats för landskapsbete för får, eftersom djur i området ökar möten och bidrar med meningsfull verksamhet för utomhusområdena. Invånarna hjälper till att sköta djuren

Resultat

 • Kartan 

- Fungerar som en byggplan för parkverket. 
- Fungerar som ett självständigt element i det färdiga parkverket.
- Användning av bilder i stadens informationsmaterial. 
- Eventuella fortsättningsprojekt har identifierats, vikten för ortsborna av att lyfta fram historien.

 • Inledningen av landskapsvård med bete, nya erfarenheter för specialgrupper. 

Effekter

 • Ökad tolerans genom förståelse för specialgruppernas behov. 
 • Ett verktyg för att stödja, stärka och lyfta fram den lokala identiteten. 
 • Gemenskapsbaserad planering som kan kopieras till all planering.
 • Ökat samarbete mellan förvaltningskommunerna.

I samarbete med

 • Lappo stad, grönområdestjänster och kulturväsendet
 • Miljöministeriet
Tillbaka till toppen