Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Asukasenerginen Vaasa - Invånarenergisk Vasa

Vaasalainen kaupunkimaisema auringonlaskun aikaan. Kuva: Vaasan kaupunki

Hankkeessa vahvistettiin kaupungin kestävyystyön asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta, sekä kestävän kehityksen poikkihallinnollista yhteistyötä ja johtamista.  

Tulokset

 • Kiertotaloutta ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävä viljelylaatikkopuutarha
 • Lasten yhteiskunnallista osallistumista edistävät Lasten vaikuttamispäivä ja Lasten raati –mallit
 • Opiskelijoiden Student Second Hand -kirpputoritapahtuma

Vaikutukset

 • Lapsilla on paremmat vaikuttamismahdollisuudet kotikaupunkinsa asioihin
 • Viljelytoiminta tukee maahanmuuttajien kotoutumista
 • Vahvistettiin vaasalaisten tietoja ja taitoja kierrätyksestä ja vastuullisesta kuluttamisesta

Toteuttaja

 • Vaasan kaupunki

Lue lisää

Kuva: Esa Siltaloppi

Sivun alkuun