Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Asukasenerginen Vaasa - Invånarenergisk Vasa

Vaasalainen kaupunkimaisema auringonlaskun aikaan. Kuva: Vaasan kaupunki

Vaasan kaupungin strategian otsikko ja kärki on ”Pohjolan energiapääkaupunki – virtaa hyvään elämään”. Hankkeessa muodostetaan yhteisnäkemys siitä, miten asukkaat kytkeytyvät kaupungin tärkeimpään strategiseen teemaan kestävän kehityksen konkreettisin toimin: Invånarenergisk Vasa -hanke operationalisoi ja vahvistaa energiapääkaupungin moniäänistä asukastulkintaa.

Hankkeessa toteutetaan muun muassa Vaasan osallistuvan budjetoinnin asukasehdotuksissa sekä erilaisissa asukastyöpajoissa esiin nousseita vaasalaisten toiveita ja toimenpiteitä kestävämpään kaupunkielämään. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään parhaita käytänteitä myös EU:n Green Capital kaupungeissa toteutetuista asukastoimista.   Hanketta toteutetaan poikkihallinnollisesti, toisilta oppien sekä asukkaiden ja järjestöjen kanssa yhteiskehittämällä. Sosiaalisesti kestävää kehitystä tuetaan huomioimalla haavoittuvassa asemassa olevien asukasryhmien mukana olo ja esimerkiksi kielellinen esteettömyys (monikielisyys). 

Toteuttaja

  • Vaasan kaupunki

Lue lisää

Kuva: Esa Siltaloppi

Sivun alkuun