Hoppa till innehåll
  • Koldioxidsnåla städer
  • Smarta städer
  • Socialt hållbara städer
  • Friska städer
  • försöksprojekt för inkluderande och interaktivt hållbarhetsarbete

Asukasenerginen Vaasa - Invånarenergisk Vasa

Vaasalainen kaupunkimaisema auringonlaskun aikaan. Kuva: Vaasan kaupunki

Spetsen för Vasa stads strategi är ”Nordens energihuvudstad – flöde för ett gott liv”. I projekten utformas en samsyn på hur invånarna är länkade till stadens viktigaste strategiska tema genom konkreta åtgärder för hållbar utveckling. Projektet Invånarenergisk Vasa operationaliserar och stärker energihuvudstadens mångstämmiga tolkning av invånarna.

Inom projektet genomförs bland annat vasabornas önskemål som framkommit i förslag från invånare vid Vasas försök med deltagande budgetering och vid olika invånarverkstäder samt åtgärder för ett hållbarare stadsliv. Dessutom utnyttjas inom projektet den bästa praxisen också från invånaråtgärder som genomförts i EU:s Green Capital städer. Projektet genomförs tväradministrativt genom att lära sig av andra och utveckla tillsammans med invånare och organisationer. Socialt hållbar utveckling stöds genom att ta hänsyn till att utsatta befolkningsgrupper medverkar och till exempel till tillgänglighet när det gäller språk (flerspråkighet).

I sammanarbete med

  • Vasa stad

Bild: Esa Siltaloppi

Tillbaka till toppen