Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Skaalaus

Alueelliset skaalaustyöpajat ja virtuaaliset oppimismatkat

Hyvien käytäntöjen skaalausta tuetaan tapahtumin, työpajoin ja vertaissparrauksilla. 

Virtuaalioppimismatkat

 • Keväällä 2023 järjestettiin kolmen kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä esimerkkejä esitelleen virtuaalisen opintomatkan sarja. 
  • The City: What to do with cars?
  • The Neighbourhoods: How to strengthen social sustainability?
  • The Small Town: How to respond to the rapid energy transition?

Alueelliset työpajat ja jatkosparraus

Ympäri Suomen järjestettävissä työpajoissa esitellään teemaan liittyviä kiinnostavia esimerkkejä ja työstetään niitä eteenpäin pohtien, miten oppeja voi hyödyntää osallistujien omissa kunnissa. Työpajoissa voidaan halukkaista muodostaa jatkotyöstöpareja tai -ryhmiä, jotka jatkavat aloitettua työtä toisiaan sparraten. 

Toteuttajat

 • Virtuaalioppimismatkat: Demos Helsinki
 • Alueelliset skaalaustyöpajat ja jatkosparraus: FCG

Lue lisää

Sivun alkuun