Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Johtaminen

Vipinää kestävään kehitykseen - Agenda 2030 -työkirja kunnille

Kunnille suunnattu opas kestävyyden johtamiseen tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tulkintaa ja hyödyntämistä paikallistason poikkihallinnollisessa kestävässä kehityksessä.  

Tulokset

Toteuttaja

  • Demos Helsinki
Sivun alkuun