Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Johtaminen

USO-verkostoprojekti: Kestävä kuntajohtaminen

Kestävällä kuntajohtamisella kohti edelläkävijyyttä: USO-verkostoprojektissa kaudella 2021-2022 mukana myös ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma.

Kuntaliiton Uuden sukupolven organisaatiot -verkostohankkeen (USO) kuudennen kauden teemana on kestävä kuntajohtaminen. Verkostohanke edistää kestävän kehityksen (SDG) viitekehyksen integrointia kuntien toiminnan suunnitteluun ja seurantaan sekä kaksoisjohtamiseen ja johtamisen prosesseihin ja toimintatapoihin.

Verkostossa on mukana noin 30 kuntaa.

Tulokset

  • SDG-tavoitteet ja kuntien rooli niiden toteuttamisessa tulevat kuntajohdolle tutuksi sekä kuntakohtaisen tuen että kuntien yhteistilaisuuksien kautta.
  • Kestävä kehitys ja SDG-tavoitteet huomioidaan uusissa kuntastrategioissa ja niiden toimeenpanossa

Yhteistyössä

  • Kuntaliitto
  • FCG
  • Kestävä kaupunki -ohjelma

Lue lisää

Sivun alkuun