Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Johtaminen

USO-verkostoprojekti: Kestävä kuntajohtaminen

Kestävällä kuntajohtamisella kohti edelläkävijyyttä: USO-verkostoprojektissa kaudella 2021-2022 mukana myös ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma.

Kuntaliiton Uuden sukupolven organisaatiot -verkostohankkeen (USO) kuudennen kauden teemana oli kestävä kuntajohtaminen. Verkostohanke edisti kestävän kehityksen (SDG) viitekehyksen integrointia kuntien toiminnan suunnitteluun ja seurantaan sekä kaksoisjohtamiseen, johtamisen prosesseihin ja toimintatapoihin.

Verkostossa oli mukana noin 30 kuntaa.

Verkostohankkeen yhteydessä toteutettiin myös Kestävät kunnat -ennakointityö yhteistyössä Kuntaliiton ja muiden toimijoiden kanssa. Mukana olivat USO- ja Kestävä kuntatalous -verkostoprojektien 54 kuntaa, kuutoskaupungit, edustajia Malmön ja Uppsalan kaupungeista Ruotsista sekä Tampereen yliopiston, Suomen ympäristökeskus SYKEn, Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkijoita sekä ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman, Kuntaliiton ja FCG:n asiantuntijoita. 

Tulokset

 • SDG-tavoitteet ja kuntien rooli niiden toteuttamisessa tulevat kuntajohdolle tutuksi sekä kuntakohtaisen tuen että kuntien yhteistilaisuuksien kautta.
 • Kestävä kehitys ja SDG-tavoitteet huomioidaan uusissa kuntastrategioissa ja niiden toimeenpanossa
 • USO 6 -verkostokuntien strategiaselvitys kartoitti, miten kestävä kehitys näkyy kuntien strategioissa. Selvitys Kuntaliiton verkkosivuilla.

Yhteistyössä

 • Kuntaliitto
 • FCG
 • Kestävä kaupunki -ohjelma

Lue lisää

Sivun alkuun