Hyppää sisältöön

Kestävän kuntajohtamisen verkosto käynnistyy

Julkaisuajankohta 28.1.2021 13.30
Uutinen

Uuden sukupolven organisaatiot eli USO-verkosto käynnistää toimintansa vuosille 2021 - 2022 kestävän kuntajohtamisen teemalla. Kunnat ovat avainroolissa kestävän kehityksen edistämisessä. Kestävän kuntajohtamisen keskiössä on sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteiden integroiminen osaksi kuntien strategisen johtamisen viitekehystä ja toimintaa.

”Tulevaisuuden kestävässä kunnalla tulee ottaa ihminen, ympäristö, talous ja teknologia huomioon tasavertaisesti ja samanaikaisesti kaikessa kunnan suunnittelussa, budjetoinnissa, päätöksenteossa ja toiminnassa”, toteaa verkostohankkeen projektipäällikkö Jarkko Majava Suomen Kuntaliitosta.

Verkosto käynnistää toimintansa valtuustokauden vaihtumisen kynnyksellä. Ajankohta merkitsee monille kunnille oman kuntastrategian päivittämistä. Samaan aikaan eletään myös poikkeuksellisen epävarmuuden aikaa mitä tulee kuntien tulevaisuuteen.

Verkoston toiminta käynnistetäänkin yhteisellä tulevaisuuden kestävät kunnat -ennakointiprosessilla. Yhteisen pohdinnan tuloksena syntyy uuden valtuustokauden ja kuntastrategioiden suunnittelun tueksi näkemys siitä, minkälaisia ovat tulevaisuuden kestävät kunnat vuonna 2030.

Samassa yhteydessä mietitään millaisilla kehityspoluilla ja toimenpideaihioilla kestävän kunnan kokonaisuuteen päästään taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmissa.

”Osa kunnista on ryhtynyt suunnittelemaan jo oman kuntakohtaisen kehittämisen painopisteitä. Käynnissä olevalla valtuustokaudella työ painottuu erityisesti sillan rakentamiseen valtuustokausien välillä ja pohjatyöhön uudelle valtuustolle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuluvan valtuustokauden ja nykyisen strategian toteutumisen arviointia sekä toimintaympäristön ja kuntien tilannekuvan kirkastamista uuden strategiatyön pohjaksi”, kertoo FCG:n johtava konsultti Anni Antila.

Verkoston toiminta on suunnattu kuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle ja kuntien johtamisen kehittäjille. Valtuustokauden vaihtuminen tarkoittaa myös monien uusien luottamushenkilöiden astumista kuntien johtoon ja uusiin asemiin. Toimiva kaksoisjohtaminen onkin kuntien menestymisen kannalta keskeinen tekijä, johon tulee panostaa heti valtuustokauden alussa.

USO-verkostossa panostetaankin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolien selkiyttämiseen ja yhteistyön hyvien toimintatapojen esille nostamiseen.

”Kuntaliiton USO-verkosto on tehnyt tärkeää ja pitkäjänteistä työtä kuntien johtamisen kehittämiseksi. On hienoa päästä tukemaan kestävän kehityksen johtamista myös tämän yhteistyön kautta”, toteaa ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen ympäristöministeriöstä.

Mukaan verkostoon on ilmoittautunut jo 24 kuntaa. Uusilla kunnilla on vielä mahdollisuus liittyä verkostoon mukaan olemalla yhteydessä Jarkko Majavaan tai Anni Antilaan.

Verkoston toiminnasta vastaavat Kuntaliitto, FCG Finnish Consulting Group sekä ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki –ohjelma.  Verkoston toiminta koostuu sekä yhteisistä että kuntakohtaisista kehittämis- ja vertaistilaisuuksista.   

Lisätietoja:

  • Jarkko Majava, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto, 050 325 2306, [email protected]
  • Anni Antila, johtava konsultti, FCG Finnish Consulting Group, 050 406 3540, [email protected]
  • Virve Hokkanen, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö, 029 525 0034, [email protected]

Lue lisää USO-verkostohankkeesta Kuntaliiton sivuilta

Sivun alkuun