Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Sipoon Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelma ja osallistuva budjetointi

Asukkaita tutkimassa puiston suunnitelmia

Osallistuva budjetointi -menetelmän käyttö on Sipoon kunnanvaltuuston aloite vuodelta 2014. Projektin tavoitteena oli saada kuntalaiset mukaan puiston suunnitteluprosessiin, jotta he pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan valintoihin. Tärkeänä lähtökohtana oli, että puisto suunnitellaan houkuttelevaksi ja turvalliseksi kohtaamispaikaksi eri ikäisten asukkaiden näkökulmasta. Puiston lopullinen yleissuunnitelma on suunniteltu sen mukaisesti, mitä asukkaat ovat itse päättäneet vaihtoehdoista äänestämällä.

Tulokset

 • Arvokasta kokemusta kuntalaisten osallistamiskeinoista (mikä toimii, mikä ei).  Ideointikiertue oli erinomainen tapa jalkautua sipoolaisten pariin ja saada palautetta hankkeesta. Osallistamistyökalu CHAOS Crowd -sovelluksen lataaminen omaan puhelimeen sen sijaan herätti paljon epäluuloa kaiken ikäisissä.
 • Ensimmäisellä ideointikiertueella kerättiin n. 400 ideaa puiston toiminnoiksi. Lopputuloksena neljä suunnitelmaa puiston eri osioihin äänestettiin jatkoon budjetin puitteissa.

Vaikutukset

 • Kokeilu lisäsi kuntalaisten ymmärrystä asuinympäristön suunnittelusta ja kunnan rahankäytöstä.
 • Toimintatapoihin kunnan sisällä tuotiin uutta. Yhteisöllinen toiminta jää käytäntöönkin.
 • Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) käyttöä voidaan laajentaa kunnan muihinkin hankkeisiin. Seuraavaksi OSBU-menetelmää hyödynnetään Nikkilän puiston rakentamisvaiheessa.

Yhteistyössä

 • Sipoon kunta
 • Nomaji maisema-
 • arkkitehdit Oy
 • Et May Oy
 • CHAOS Crowd Oy
 • Sipoon Sanomat
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun