Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Sipoon Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelma ja osallistuva budjetointi

Asukkaita tutkimassa puiston suunnitelmia

Sipoossa kuntalaiset otettiin mukaan puiston suunnitteluprosessiin ja vaikuttamaan sen valintoihin. Tavoitteena oli suunnitella houkutteleva ja turvallinen kohtaamispaikka eri ikäisten asukkaiden näkökulmasta. Puiston lopullinen yleissuunnitelma on suunniteltu sen mukaisesti, mitä asukkaat päättivät vaihtoehdoista äänestämällä.

Tulokset

 • Kerättiin kokemuksia kuntalaisten osallistamiskeinoista. Ideointikiertue oli erinomainen tapa jalkautua ja saada palautetta.
 • Osallistamistyökalun lataaminen omaan puhelimeen sen sijaan herätti epäluuloa kaiken ikäisissä.
 • Kerättiin n. 400 ideaa puiston toiminnoiksi. Neljä suunnitelmaa puiston eri osioihin äänestettiin jatkoon budjetin puitteissa.

Vaikutukset

 • Kokeilu lisäsi kuntalaisten ymmärrystä asuinympäristön suunnittelusta ja kunnan rahankäytöstä.
 • Toimintatapoihin kunnan sisällä tuotiin uutta. Yhteisöllinen toiminta jää käytäntöönkin.
 • Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) käyttöä voidaan laajentaa kunnan muihinkin hankkeisiin. Seuraavaksi OSBU-menetelmää hyödynnetään Nikkilän puiston rakentamisvaiheessa.

Yhteistyössä

 • Sipoon kunta
 • Nomaji maisema-
 • arkkitehdit Oy
 • Et May Oy
 • CHAOS Crowd Oy
 • Sipoon Sanomat
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun