Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Osaamista ja osallistumista – lapset ja nuoret mukaan tekemään kestävämpää ruokakulttuuria

Lapsi laskeutuu Aurinkokiven koulun portaita.

Ruokailun osallisuutta ja ympäristövastuullisuutta on kehitetty Vantaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa pitkään. Silti ruokailuprosentit ovat liian matalalla ja ruokailun ilmastovastuullisuutta tulee lisätä. Hankkeen päämäärinä on nostaa ruokailuprosentteja, laskea ateriapalveluiden hiilijalanjälkeä sekä opettaa kestävän elämäntavan periaatteita lapsille ja nuorille.

Tätä varten hankkeessa luodaan uudenlainen toimintamalli ruokailun strategisen kehittämisen ja osallisuuden vahvistamiseksi ja tehdään uusia kasvatusmateriaaleja olemassa oleviin käytäntöihin pohjaten. Lisäksi kehitetään maistuvia ruokareseptejä lasten ja nuorten lähtökohdista. Hanke on jatkumoa nuorten aloitteesta käynnistyneelle ruokailun ympäristövastuun ja osallisuuden yhteiskehittämiselle. Luotavat konseptit ja materiaalit jaetaan muiden kuntien käyttöön.

Yhteistyössä

  • Vantaan kaupunki
  • Vantaan tilapalvelut Vantti Oy
  • Palmia Oy

Lue lisää

Kuva: Susanna Kekkonen / YM:n kuvapankki

Sivun alkuun