Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Osaamista ja osallistumista – lapset ja nuoret mukaan tekemään kestävämpää ruokakulttuuria

Lapsi laskeutuu Aurinkokiven koulun portaita.

Vantaalla on kehitetty aktiivisesti ruokailun ympäristövastuullisuutta ja sen osallisuutta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hanke on ollut jatkoa ruokailun ympäristövastuun ja osallisuuden kehittämisen työlle. Hankkeen päämäärinä oli nostaa ruokailuprosentteja, laskea ateriapalveluiden hiilijalanjälkeä sekä opettaa kestävän elämäntavan periaatteita lapsille ja nuorille.

Tulokset

 • Lanseerattiin Vantaalle uudenlainen toimintamalli ruokailun strategisen kehittämisen ja osallisuuden vahvistamiseksi.
 • Luotiin kasvatus- ja oppimateriaalia Hiilidiili-merkin tueksi.
 • Kehitettiin lasten ja nuorten sekä ateriapalveluiden tuottajien kanssa ilmastoystävällisiä reseptejä.

Vaikutukset

 • Hiilidiili-merkille luodut kasvatus- ja oppimateriaalit jaetiin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle
  asteelle ja niitä on otettu käyttöön
  valmistumisjärjestyksessä.
 • Hankkeessa kehitettyjä ruokia tulee Vantaan ruokalistoille syksyllä 2023 
 • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan ruokailun
  ympäristövastuun ja osallisuuden työryhmä jatkaa
  monialaista yhteistyötä toimijoiden kesken. Hankkeessa saatuja tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. 

Yhteistyössä

 • Vantaan kaupunki
 • Vantaan tilapalvelut Vantti Oy
 • Palmia Oy

Lue lisää

Kuva: Susanna Kekkonen / YM:n kuvapankki

Sivun alkuun