Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Haastekimpputyö

Kokemuksia ja suosituksia keskustojen kestävään kehittämiseen

Turun keskustan voimakartta. Lähde: Suosituksia kestävään keskustakehittämiseen -raportti. Pohjakartta © Google Maps

Hankkeessa tuotettiin tietoa ja laadittiin suositukset kaupunkikeskustojen kestävään kehittämiseen. Työhön osallistui laaja joukko asiantuntijoita EKK:n jäsenorganisaatioista ja verkostoista, kuten Kaupan liitto, Kiinteistöliitto ja kaupunkien keskustayhdistysten edustajia. 

Tulokset

Toteuttaja

  • Elävät kaupunkikeskustat ry

Lue lisää

Kuva: Turun keskustan voimakartta. Lähde: Suosituksia kestävään keskustakehittämiseen –raportti. Pohjakartta © Google Maps

Sivun alkuun