Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Kierrätysmateriaalista ympäristökeksinnöksi

Lappeenrannassa poistoon menevälle uudelleen käytettävälle materiaalille etsittiin uusi elämä työstettävänä materiaalina. Hankkeessa luotiin materiaalien uudelleenkäyttökeskuksen toimintamalli. Ensimmäiset materiaalilahjoitukset saatiin yrityksiltä ja niitä jaettiin eteenpäin kouluille työstömateriaaliksi.

Tulokset

 • Kaupungin tiloissa on avattu Innoverstas.
 • Uusiokäyttökeskukseen materiaalia lahjoittavat yritykset saavat ympäristömerkin käytettäväksi markkinoinnissaan. Jatkossa myös kuntalaisten lahjoitukset mukana.
 • Kaupunkilaiset voivat korjata, tuunata, keksiä sekä rakentaa uusia tuotteita.
 • Koululaistoimintaa, kerhoja ja päiväleirejä

Vaikutukset

 • Uusia näkökulmia kulutukseen, oppimiseen, yhteisöllisyyteen, vaikutusmahdollisuuksiin, yhteistyöhön, yrittäjyyteen ja innovointiin.
 • Skaalautuu kaiken kokoisiin kuntiin. Mahdollisuus paikalliseen twistiin.

Yhteistyössä

 • Lappeenrannan kaupunki
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun