Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

Kestävät asemanseudut: Ilmastoviisas alue -työkalu

Ilmastoviisas alue -kortit juna-asemamaiseman päällä. Kuva: Jenni-Justiina Niemi, HSY

Kokeilussa tuotettiin kaupunkisuunnittelun avuksi työkalu, jolla voidaan suunnitella ilmastoviisaita asemanseutuja. Työkalu perustuu EU-rahoitteisessa SMART-MR -hankkeessa kehitettyyn Low Carbon District- konseptiin. Konsepti koostuu neljästä osa-alueesta: maankäyttö, asuminen, liikkuminen sekä palvelut ja elinkeinot.

Tulokset

 • Hanke loi helppokäyttöisen, mutta kestävyysteemoja kokonaisvaltaisesti tarkastelevan työkalun  kaupunkisuunnittelijoille ja aluekehittämisen toimijoille.
 • Valmista työkalua osoitteessa www.ilmastoviisasalue.fi voi hyödyntää aluesuunnittelussa. 
 • Kokeilu tuotti tietoa siitä, miten aluesuunnittelun toimenpide-ehdotuksia voidaan visualisoida ja koota palvelupaketiksi.

Vaikutukset

 • Työkalun avulla vähähiilisestä ja kiertotalouden mukaisesta yhdyskuntasuunnittelusta tulee entistä sujuvampaa.
 • Työpajakortit helpottavat vuorovaikutteista kestävien alueiden suunnittelua ja tavoitteiden määrittelyä.
   

Yhteistyössä

 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 • Ympäristöministeriö

Kuva: Jenni-Justiina Niemi, HSY 

Sivun alkuun