Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Haastekimpputyö

Kestävän asemanseutuyhteistyön toimintamalli

Lapsi kävelee kohti aseman portaita, rakennuksen seinällä muraali.

Hankkeessa laadittiin ajantasainen tilannekuva asemanseuduista ja niiden kehitystarpeista sekä luotiin asema-alueiden yhteiskehittämisen toimintamalleja erilaisilla asemanseuduilla hyödynnettäviksi.

Tulokset

Kestävän asemanseutuyhteistyön toimintamalli -raportissa esitetään päivitettyyn tietoon pohjautuen asemanseutukohtaisia kehittämisprosessikuvauksia sekä suosituksia ja käytännön toimenpiteitä asemanseudun toimivan kehittämispolun löytämiseksi, mutta myös sudenkuoppia joita asemanseutujen yhteistyöhön väistämättä myös liittyy.

Hankkeessa oli mukana Porin, Lappeenrannan, Kokkolan, Vantaan, Tikkurilan, Helsingin Malmin, Lahden ja Hämeenlinnan asemat

Toteuttaja

  • Sitowise Oy

Hanke on ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman, Tampereen seudun kuntayhtymän/MAL-verkoston, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n yhteisrahoittama.

Lue lisää 

Sivun alkuun