Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kestävää osallisuutta Lahdessa

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ja yksi teemavuoden neljästä pääteemasta on osallisuus. Lahdessa tehdään jo monipuolista osallisuustyötä, mutta osallisuuden kokonaisjohtamiseen tarvitaan työkaluja. Hankkeessa jatketaan ja vahvistetaan teemavuoden aikana aloitettua osallisuustyötä ja luodaan sekä pilotoidaan toimintamalli vuorovaikutteiselle kestävyystyölle.

Hankkeessa testataan Erätauko-dialogista lapsille ja nuorille sovellettua Skididialogia kiertotalouden näkökulmasta sekä rakennetaan alueellisille kumppanuuspöydille oma toimintamuoto, jonka keskiössä on vuorovaikutteinen kestävyystyö. Hankkeen aikana kootaan Lahden osallisuuden tavat ja kohteet osallisuuskartaksi ja toteutetaan osallisuusmallia kuvaava työkirja. Muut kunnat voivat hyödyntää osallisuuskarttaa ja työkirjaa joko osittain tai kokonaan. Malli on skaalattavissa sekä pienempiin että suurempiin kuntiin

Toteuttaja

  • Lahden kaupunki

Kuva: Mikko Vähäniitty / YM:n kuvapankki

Sivun alkuun