Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Keli - Kestävämmän liikkumisen kehittäminen hiilijalanjälkilaskurin avulla

Liikkumisen hiilijalanjälkilaskuri Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Tutkimme Tampere.Finland-sovelluksen liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin avulla terveysvaikutusheräteviestien vaikutusta liikkumiskäyttäytymisen ohjaamisessa.

Hanke tuottaa tutkittua tietoa siitä, miten asukkaita voidaan kannustaa kestävään liikkumiseen. Hankkeessa aktivoimme asukkaita liikkumaan kestävämmin ja osallistumaan kaupungin ilmastotavoitteiden toteutukseen, toteutamme kaupungin strategiaa ja kehitämme laskurin teknistä toteutusta avoimella lähdekoodilla.

Yhteistyössä

  • Tampereen kaupunki
  • Helsingin yliopisto 
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
  • Geniem Oy 
  • Kausal Oy

Lue lisää

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Sivun alkuun