Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Keli - Kestävämmän liikkumisen kehittäminen hiilijalanjälkilaskurin avulla

Liikkumisen hiilijalanjälkilaskuri Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Kestävää liikkumista kehitettiin Tampere.Finland-mobiilisovelluksen hiilijalanjälkilaskurilla, jolla asukkaat pystyivät seuraamaan liikkumisensa hiilijalanjälkeä.  Keli-projektissa hyödynnettiin laskuria ja tutkittiin, voidaanko asukkaita kannustaa kestävämpään liikkumiseen terveyteen vetoamalla.

Tulokset

 • Koeryhmä sai laskurista tietoa liikkumismuotojen vaikutuksista omaan terveyteensä. Terveyssisällöt lisäsivät sovelluksen käyttöä, mutta muutoksia liikkumistavoissa ei kolmen kuukauden koejakson aikana havaittu. 
 • Projektissa kehitetty aktiivisuuslaskuri julkaistiin kaikille hiilijalanjälkilaskurin käyttäjille.

Vaikutukset

 • Tuettiin Tampereen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
 • Lisättiin ymmärrystä keinoista vaikuttaa asukkaiden liikkumistapojen muuttamiseen. Jaettiin tietoa sidosryhmille. 
 • Markkinoitiin kestävämpää liikkumista.
 • Edistettiin sosiaalista kestävyyttä osoittamalla arkiliikkumisen vaikutukset sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä tuomalla esille liikkumissuositukset.

Yhteistyössä

 • Tampereen kaupunki
 • Helsingin yliopisto 
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Geniem Oy 
 • Kausal Oy

Lue lisää

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Sivun alkuun