Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Keli - Kestävämmän liikkumisen kehittäminen hiilijalanjälkilaskurin avulla

Liikkumisen hiilijalanjälkilaskuri Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Kestävää liikkumista kehitetään Tampere.Finland-mobiilisovelluksen hiilijalanjälkilaskurilla, jolla asukkaat voivat seurata liikkumisensa hiilijalan-jälkeä. Samalla tutkitaan, mikä vaikuttaa kaupunkilaisten liikkumisvalintoihin ja miten asukkaita voidaan kannustaa kestävämpään liikkumiseen.

Tulokset

 • Selvitetään, voidaanko kohdennetulla terveystiedolla lisätä arkiliikuntaa. Kolmen kuukauden ajan ryhmä liikkumisen hiilijalan-jälkilaskurin käyttäjiä sai laskurista tietoa liikkumismuotojen vaikutuksista omaan terveyteensä. 
 • Tulokset saadaan keväällä 2023. Projektissa kehitetty aktiivisuusosio julkaistaan kaikille laskurin käyttäjille.

Vaikutukset

 • Edesautetaan liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä Tampereen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
 • Lisätään ekologista kestävyyttä markkinoimalla kestävämpää liikkumista ja kertomalla liikkumistapojen vaikutuksista hiilipäästöihin.
 • Sosiaalista kestävyyttä edistetään osoittamalla arkiliikkumisen vaikutukset sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä tuomalla esille liikkumissuositukset.

Yhteistyössä

 • Tampereen kaupunki
 • Helsingin yliopisto 
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Geniem Oy 
 • Kausal Oy

Lue lisää

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Sivun alkuun