Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Sosiaalisen kestävyyden kokeilut

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Hankkeessa toteutettiin nuorten analyysit reittien ja julkisten paikkojen käveltävyydestä. Työkalua testattiin Kangasalan, Espoon ja Tampereen kaupungeissa. Labroissa opittiin paitsi kaupunkisuunnittelusta myös osallisuuden perustaitoja: kyseenalaistamista, kuuntelemista, katselemista, ideointia ja tiimityötä.

Tulokset

 • Luotiin kaksi tapaa tehdä kävely-ympäristön analyysi yhdessä nuorten kanssa: digitaalinen ja analoginen
 • Tunnistettiin julkisen tilan avaintilat eli potentiaalisimmat tapahtuma- ja kohtaamispaikat (nuorten omat paikat) sekä miten näitä voisi parantaa (kaupunkitilan laatukriteerit).
 • ”Kyllä tässä konkreettisen ohjelman kautta tekemällä oppii paljon enemmän kuin kirjoista lukemalla.” (JOPO-luokan opettaja, Hervanta, Tampere)

Vaikutukset

 • Nuorten osaaminen ja osallisuus kaupunkisuunnittelussa kasvaa.
 • Kaavoittaja saa uusia näkemyksiä.
 • Liikennesuunnittelija saa konkreettisia parannusehdotuksia liikenneympäristöön.
 • Opettajille uusia työkaluja

Yhteistyössä

 • FCG
 • Nuorten Akatemia
 • Kangasalan kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun