Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Skaalaus

Kartoitus kaupunkien ja kuntien kestävyysratkaisujen skaalausta tukevista toimista

Työssä kartoitettiin kuntien kestävyystoimien skaalausta tukevista toimista kotimaassa ja kansainvälisesti.  

Kartoitus lisää ymmärrystä siitä, mitkä ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavimpia skaalautumisen työkaluja, toimintamalleja ja menettelyjä, miten niitä voitaisiin hyödyntää kansallisessa kehittämistyössä, millaiset skaalauksen tukitoimet voisivat olla suomalaisissa olosuhteissa vaikuttavimpia, mitä haasteita ja mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen skaalaukseen kuntien näkökulmasta liittyy ja mikä auttaisi kuntia ottamaan käyttöön hyviä käytäntöjä.  

Selvityksen pohjalta skaalauksen parhaita käytäntöjä ja mahdollisia pullonkauloja pohdittiin eri sidosryhmille suunnatuissa kolmessa työpajassa. Työ toteutettiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa.

Lataa raportti: Kartoitus kaupunkien ja kuntien kestävyysratkaisujen skaalausta tukevista toimista

Toteuttaja

MDI Public

Lue lisää

Sivun alkuun