Hyppää sisältöön
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Esteetön aistipolku

Jämsässä suunniteltiin mindfullness-puisto kuntalaisten, matkailijoiden ja terveydenhuollon tarpeisiin vastapainoksi hektiselle elämäntavalle. Ideoita toteutuksiin kerättiin muun muassa ideakilpailulla, koulutuksen henkilöstöltä sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajilta. Aistipolku rakennettiin kesällä 2021.

Tulokset

  • Pitkäjänteistä kehittämistä tukeva suunnitelma taidetta ja teknologiaa yhdistävästä, mutta myös luonnon jo tarjoamia puitteita hyödyntävästä aistipolusta.
  • Rakennettavia aistikohteita mm. soitinpuisto, ruusupuisto, tunto- ja tasapainopolku ja perhospuutarha.

Vaikutukset

  • Polun toteutuessa vaikutus paikallisidentiteettiin ja hyvinvointiin.
  • Skaalautumismahdollisuudet opetus- ja kasvatuskäyttöön, kulttuurin esille tuomiseen, kaupunkisuunnistukseen ja virtuaalikierroksiin.

Yhteistyössä

  • Jämsän kaupunki
  • Vihersuunnittelu Sarastus Oy
  • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun