Hyppää sisältöön

Verkostot osana kestävän kaupunkikehityksen ekosysteemiä

Kuva: Mikael Ahlfors YM kuvapankki

Työssä selvitettiin kaupunki- ja kuntaverkostojen roolia kestävässä kestävän kaupunkikehityksen toimijoiden kokonaisuudessa ja kartoitettiin parhaita verkostojen keskinäisen yhteistyön sekä verkostojen ja valtion yhteistyön toimintatapoja.

Kaupunkien ja kuntien kestävyystyön tueksi on perustettu useita erilaisia verkostoja. Selvityksen kohteena olivat kestävyyden eri ulottuvuuksiin tai kestävyyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen kytkeytyvät kansalliset temaattiset verkostot. Valituista verkostoista MAL, Luontokunnat, HINKU, FISU ja Terve kunta kytkeytyvät kestävyyden eri ulottuvuuksiin, SDG46-verkosto edistää kestävyyttä kokonaisvaltaisesti. Selvityksen ulkopuolelle jätettiin kaupunkien ja kuntien edunvalvonnalliset verkostot, kuten C21, kehyskuntaverkosto, seutukuntaverkosto ja pienten kuntien verkosto.

Tulokset

Selvitys esittelee verkostotyön keskeisimmät hyödyt, haasteet ja kehityskohteet ja koostaa muistilistan suosituksista verkostojen jäsenkunnille, verkostojen koordinaattoreille ja ministeriöille.

Verkostotyön keskeisimmät hyödyt, haasteet ja kehityskohteet

Hyödyt Haasteet  Kehityskohteet
•Hyvien käytäntöjen
jakaminen,
vertaisoppiminen, yhteiskehittäminen ja uudet työkalut
• Vähäiset resurssit
ja niiden
kohdentaminen
• Toimintamallin
luominen
verkostojen väliseen
yhteistyöhön
•Tietoisuuden
lisääntyminen
• Toiminnan
vaikuttavuuden
seuraaminen
(indikaattorit)
• Kehitettyjen
työkalujen ja oppien
parempi
hyödyntäminen
•Yhteistyön
parantuminen
kuntien sisällä ja
välillä
• Vaikuttamisen ja
toiminnan
painopisteet sekä
yhteistyön
parantaminen
• Verkostojen
rahoituksen yleinen
linjaus 
•Kunnat ovat
vaikuttavampia, kun
tekevät
kestävyystyötä
yhdessä
• Verkostotyön
tulosten
jalkauttaminen
omaan
organisaatioon
• Kestävän
kaupunkikehityksen
horisontaalinen
johtaminen
•Yhteistyö vähentää
päällekkäistä työtä.
Verkostotyöllä
saadaan lisäarvoa
omien tehtävien
tekemiseen.
• Verkostojen
jatkuvuuden
turvaaminen
• Kattava kestävän
kaupunkikehityksen
kokonaistarkastelu

Tutustu selvitykseen tästä: Verkostot osana kestävän kaupunkikehityksen ekosysteemiä

Yhteistyössä

Selvityksen toteutti Sitowise Oy. Hankkeen ohjauksessa ja seurantaryhmässä olivat mukana ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman lisäksi FISU-, Terve kunta- ja MAL- verkostojen edustajat.

Sivun alkuun