Hyppää sisältöön
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistävät kokeilut

Tiimihenkeä ja työhyvinvointia luontoympäristössä

Kokeilun tiimivalmennuksessa käytettiin Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan tiloja ja erilaisia luontoelementtejä. Perustana oli ratkaisu-keskeisyys, leikillisyys ja pelillisyys. Kokeilu tehtiin yliopiston palveluyksiköiden tiimien tiimiytymisen tukemiseksi, ja lisäksi oli tunnistettu verkostoitumisen ja vertaistuen puute kaupungin kestävän kehityksen yhdyshenkilöiden joukossa.

Tulokset

 • Valmennukseen osallistuneiden tiimien psykologinen turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat parantuneet. Lisäksi verkostoituminen ja vertaistuki ovat parantuneet, ja luontoympäristö on lisännyt osallistujien hyvinvointia.
 • yhteistyö Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin välillä on vahvistunut
 • Luontoavusteisen tiimivalmennuksen malli
  • Yksittäin hyödynnettäviä elementtejä tai 
  • kokonaisuutena toteutettava
 • Kokeilusta tuotettiin myös opinnäyte: Luontoavusteiinen tiimivalmennus Oulun yliopistossa. (Virpi Pietikäinen 2021)

Vaikutukset

 • Ymmärrys luonnon hyvinvointivaikutuksista ja luontoympäristöjen mahdollisuuksista on kasvanut. 
 • Skaalausmahdollisuudet: 
  • Monenlaiset luontoympäristöt 
  • Erilaiset työ- ja kouluyhteisöt 
  • Pienet ja suuret toteutukset

Yhteistyössä

 • Oulun yliopisto
  • Täydentävien opintojen keskus
  • Tellus
  • Biodiversiteettiyksikkö
 • Oulun kaupunki
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun