Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Täyttä elämää Kuhmossa - Kestävä kehitys elämään arjen teoissa

Hankkeessa kehitettiin Kuhmon kestävää kehitystä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistavaa työtä. Hankkeen avulla tuotettiin uutta tietoa ja toimintamalleja erityisesti alle 10 000 asukkaan kuntien tarpeisiin.

Tulokset

  • Kehitettiin paikallinen kestävän kehityksen sopimusmalli, jossa paikalliset toimijat sitoutuvat yhdessä kaupungin kanssa edistämään kaupunkistrategian arvojen mukaista kestävää kehitystä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Eri toimijoiden kokemuksellinen tieto ja osaaminen yhdistettynä kaupunkistrategian painopisteisiin muodostavat sopimuksen perustan.
  • Luotiin sopimusmallille teoreettinen tausta, kriteeristö sekä pohja tuleville sopimuksille.
  • Kehitettiin osallistavia toimintamalleja ja tilaisuuksia, kuten Kuhmon raati ja Kyläkahvit -konsepti, joissa kokeiltiin uusia tapoja innostaa ihmisiä mukaan ideoimaan parempaa Kuhmoa. 
  • Luotiin viranhaltijoiden osallisuustyön työkaluksi Osallistajan opas, johon on kirjattu hankkeen aikana tehtyjä huomioita ja hyviä käytäntöjä sekä käytännön ohjeistus osallistamisen suunnittelun eri vaiheisiin.

Toteuttaja

  • Kuhmon kaupunki

Lue lisää

Kuva: Laura Rautjoki/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun