Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Täyttä elämää Kuhmossa - Kestävä kehitys elämään arjen teoissa

Kokeilun tavoitteena on kehittää kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistavaa työtä. Yhteisen kaupunkistrategian toteuttaminen vaatii asukaslähtöistä toimintaa ja aktivointi, jotta kaikki toimijat saadaan edistämään kestävää kehitystä ja tavoitteisiin päästään. Hankkeen avulla tuotetaan uutta tietoa ja toimintamalleja erityisesti alle 10 000 asukkaan kuntien tarpeisiin.

Hankkeessa kehitetään kestävän kehityksen sopimusmalli paikallisten toimijoiden kanssa ja nivotaan kestävän kehityksen työ osaksi lakisääteistä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua. Lisäksi kokeillaan draaman keinoja kestävän kehityksen osallisuustyössä, koulutetaan organisaation toimijoita sekä tuodaan kulttuuri vahvasti mukaan osaksi sekä osallisuuden kokemusta että kestävästä kehityksestä viestimiseen.

Toteuttaja

  • Kuhmon kaupunki

Lue lisää

Kuva: Laura Rautjoki/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun