Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

REDI(4)2030 = Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyön digiportaali - tiedolla johtamisen ja viestinnän vahvistaminen yhteisellä matkalla kohti hiilineutraalia kaupunkia 2030

Pyöräilijöitä Jyväskylän Lutakon asuinalueella.

Hankkeessa rakennettiin ja käyttöönotettiin Ympäristövahti-palvelu Jyväskylän kaupungin poikkihallinnollisen resurssiviisaustyön suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja johtamisen sekä viestinnän tueksi. 

Tulokset

 • Kehitettiin Ympäristövahti-palvelu, joka löytyy täältä.
 • Koko kaupunkikonsernin laajuisen käyttöönoton lisäksi toteutettiin kaupunkirakennepalveluiden toimialaa koskeva kokeilu, jossa Ympäristövahti-palvelun käyttö sidottiin vahvemmin johtoryhmätyöskentelyyn sekä erityisesti toiminnan, talouden ja kaupunkistrategian kuukausittaiseen seurantaan.

Vaikutukset

 • Ympäristövahti-sovellus yksinkertaisti ja virtaviivaisti kaupunkistrategiaa toteuttavan Resurssiviisas
  Jyväskylä 2040 -ohjelmaan liittyvän tiedon kokoamista ja päivittämistä aikaisempaan prosessiin verrattuna
  merkittävästi. 
 • Ympäristövahti-palvelun käyttö mahdollistaa kaupungin resurssiviisaustyön seurannan, tiedolla johtamisen ja viestinnän organisaation eri tasoilla.
 • Ympäristövahti-verkkosivujen kautta eri sidosryhmät voivat seurata ajantasaisesti ja avoimesti
  kaupungin resurssiviisaustyötä sekä osallistua sen toteuttamiseen.

Toteuttaja

 • Jyväskylän kaupunki

Lue lisää

Kuva: Saara Sivonen / YM:n kuvapankki

Sivun alkuun