Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

REDI(4)2030 = Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyön digiportaali - tiedolla johtamisen ja viestinnän vahvistaminen yhteisellä matkalla kohti hiilineutraalia kaupunkia 2030

Pyöräilijöitä Jyväskylän Lutakon asuinalueella.

Digiportaali on Jyväskylän kaupungin digitaalinen yhteistyöalusta kaupungin poikkihallinnollisen resurssiviisaustyön johtamiseen, seurantaan ja päätöksentekoon. Ympäristövahti -palvelun käyttöönotto aloitettiin syksyllä 2022.

Tulokset

  • Ympäristövahti-palvelu julkaistiin syksyllä 2022.

Vaikutukset

  • Alusta tulee vahvistamaan tiedolla johtamista ja viestintää kohti hiilineutraalia Jyväskylää 2030. Erityisesti on suunniteltu, miten se voi tukea resurssiviisaustyön johtamista.
  • Kytketään yhteistyöalustan käyttö osaksi kaupungin strategian seurantaa, jota tehdään neljännesvuosittain.

Toteuttaja

  • Jyväskykän kaupunki

Lue lisää

Kuva: Saara Sivonen / YM:n kuvapankki

Sivun alkuun