Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

REDI(4)2030 = Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyön digiportaali - tiedolla johtamisen ja viestinnän vahvistaminen yhteisellä matkalla kohti hiilineutraalia kaupunkia 2030

Pyöräilijöitä Jyväskylän Lutakon asuinalueella.

Hankkeessa rakennetaan Jyväskylän kaupungin poikkihallinnolliselle resurssiviisaustyölle digitaalinen yhteistyöalusta eli digiportaali, jonka avulla kehitetään ja parannetaan resurssiviisaustyön seurantaan ja johtamiseen hyödynnettävän tiedon systemaattisempaa hallintaa, läpinäkyvyyttä ja saavutettavuutta sekä visualisointia.

Entistä avoimempi, saavutettavampi ja jalostetumpi informaatio palvelee kaupungin resurssiviisaustyön suunnittelua ja päätöksentekoa sekä muita tiedolla johtamisen tarpeita. Portaalin tavoitteena on myös parantaa resurssiviisaustyön näkyvyyttä niin sisäisesti kuin organisaation ulkopuolelle. Lisäksi laaditaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen 2030 skenaariolaskenta, joka toimii Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman kanssa yhtenä portaalin sisällön kehyksenä.

Toteuttaja

  • Jyväskykän kaupunki

Lue lisää

Kuva: Saara Sivonen / YM:n kuvapankki

Sivun alkuun