Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

Nuoret ilmasto- ja kestävän kehityksen kirittäjinä

Nuoret ja päättäjät kaupunkikävelyllä, Kuva: Miriam Sewón, Valonia

Kokeilussa lisättiin nuorten ja päättäjien välistä kohtaamista, ja siten nuorten osallisuuden kokemusta ilmasto- ja kestävän kehityksen päätöksenteossa. Kehitetyssä toimintamallissa nuoret kutsuvat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. 

Tulokset

 • Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, joka tuo yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot lähemmäs nuoria. Toimintamalli materiaaleineen löytyy verkosta Valonian sivuilta
 • Päättäjät kokivat keskustelut inspiraation lähteeksi kestävyysteemojen edistämiseen.
 • Paneelien sijaan keskustelevat työpajat ja kaupunkikävelyt, joissa myös nuoret pääsivät rennosti sanoittamaan ajatuksiaan, koettiin hyviksi.
 • Kokeilu tavoitti myös sellaisia nuoria, jotka eivät olleet valmiiksi aktiivisia (kuten mukana nuorisovaltuustossa). 

Vaikutukset

 • Materiaalipakettia voi hyödyntää demokratia-kasvatuksessa ympäri Suomen. 
 • Yksi keino nuorten ilmastoahdistuksen vähentämiseksi.

Yhteistyössä

 • Varsinais-Suomen liitto / Valonia
 • Salon kaupunki
 • Ympäristöministeriö

Kuva: Miriam Sewón,  Valonia

Sivun alkuun