Hyppää sisältöön
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Terveellisyys

Kokeilujen fasilitointi ja seuranta

Kokeilujen fasilitoinnin tavoitteena on lisätä kokeilujen vaikuttavuutta kokeilujen viestintää ja tavoitteellisuutta vauhdittamalla.

Motiva sparrasi sosiaalista kestävyyttä sekä viihtyisää ja terveellistä viherympäristöä edistäviä kokeiluhankkeita sekä arvioi sosiaalisen kestävyyden kokeilujen vaikuttavuutta. Demos Helsinki sparraa osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeiluja. 

Tulokset

Sosiaalisen kestävyyden kokeilujen arviointi -raportti Motivan verkkosivuilla

Toteuttaja

  • Motiva Oy
  • Demos Helsinki
Sivun alkuun