Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA)

Pomppiva poika Viljelypalstalla

Hanke vahvisti Espoon kestävän kehityksen työn asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta. Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uutta asukasosallisuuden mallia, jossa joukko erilaisia taustoja edustavia asukkaita ratkoi kestävyyshaasteita yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli tuoda asukkaiden ääni tiiviimmin osaksi Espoon kestävän kehityksen työtä sekä auttaa tarkastelemaan tavoitteita paremmin asukkaiden näkökulmasta. 

Tulokset

 • Koulutukset luoviin osallistamisen menetelmiin
 • Tulevaisuuden työpaja-konsepti
 • Työpajat, jossa erilaisia taustoja edustavat asukkaat pääsevät ratkomaan kaupungin ilmasto- ja kestävyyshaasteita
 • Käsikirja osallisuustyön kehittämiseen
 • Hankkeen esittely kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla

Vaikutukset

 • Toi Espoon kestävän kehityksen työn lähemmäs asukkaiden arkea ja auttoi viestimään työstä asukaslähtöisesti.
 • Edisti sosiaalista kestävyyttä osana vihreää siirtymää ja vahvisti Espoon tavoitetta olla kestävän kehityksen edelläkävijä yhdessä asukkaiden kanssa.

Toteuttaja

 • Espoon kaupunki

Lisätietoja

Kuva: Laura Rautjoki/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun