Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA)

Pomppiva poika Viljelypalstalla

Hanke vahvistaa Espoon ohjelmatyön asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta. Se luo uudenlaisen osallisuusmallin ja tuo asukkaiden äänen tiiviimmin osaksi Espoon kestävän kehityksen työtä ja auttaa tarkastelemaan tavoitteita asukkaiden näkökulmasta.

Tulokset

  • Hankkeessa kehitetään uutta asukasosallisuuden mallia, jossa erilaisia taustoja edustavat asukkaat pääsevät vaikuttamaan kaupungin ilmasto ja kestävyystavoitteiden toteutumiseen tulevaisuuspajoissa. 
  • Pajoissa hyödynnetään luovia menetelmiä, asiantuntija-alustuksia ja fasilitointia.

Vaikutukset

  • Tuo Espoon kestävän kehityksen työn lähemmäs asukkaiden arkea ja auttaa viestimään työstä asukaslähtöisesti.
  • Edistää sosiaalista kestävyyttä osana vihreää siirtymää ja vahvistaa Espoon tavoitetta olla kestävän kehityksen edelläkävijä yhdessä asukkaiden kanssa.

Toteuttaja

Kuva: Laura Rautjoki/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun