Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA)

Pomppiva poika Viljelypalstalla

Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA) -hanke vahvistaa Espoon ohjelmatyön asukaslähtöisyyttä ja osallisuutta. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uutta asukasosallisuuden mallia, jossa joukko erilaisia taustoja edustavia asukkaita pääsee vaikuttamaan kaupungin ilmasto- ja kestävyystavoitteiden toteutumiseen tulevaisuuspajoissa.

Pajoissa hyödynnetään luovia menetelmiä. Tulevaisuuspajat tuovat Espoon kestävän kehityksen työn monimutkaiset kokonaisuudet lähemmäs asukkaiden arkea ja auttavat viestimään työstä asukaslähtöisesti. Hankkeen valmennukset vahvistavat kaupunkien osaamista luovissa osallisuuden menetelmissä. Hankkeen tavoitteena on tuoda asukkaiden ääni tiiviimmin osaksi Espoon kestävän kehityksen työtä ja auttaa tarkastelemaan tavoitteita paremmin asukkaiden näkökulmasta. Tämä edistää sosiaalista kestävyyttä osana vihreää siirtymää ja vahvistaa Espoon tavoitetta olla kestävän kehityksen edelläkävijä yhdessä asukkaiden kanssa.

Toteuttaja

Kuva: Laura Rautjoki/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun