Hyppää sisältöön
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kaupunkisuunnittelu ja kulttuuuritoimi (yhdessä) älykkään ja sosiaalisesti kestävän asukasosallistamisen mallia rakentamassa

Nurmes, Espoo ja Sipoo halusivat luoda mallin sosiaalisesti kestävästä ja älykkäästä kaupunki-suunnittelusta, jonka lähtökohtana on kirjastojen hyödyntäminen vuorovaikutuksen paikkoina ja siten kulttuuritoimen ja kaupunkisuunnittelun uudenlainen linkittäminen. Kukin osallistujakunta teki omia osallisuuskokeiluja.

Tulokset

 • Nurmeksessa on laadittu taajamametsien ja puistojen ekologinen hoitosuunnitelma osallistamalla.
 • Espoossa kokeiltiin kirjastoa kahden erilaisen asukastilaisuusformaatin alustana.
 • Siuntiossa asukkaita on osallistettu entisen motocross-radan ja sen ympäristön kehittämiseen asukkaiden virkistyskäyttöön ja luontokohteeksi.

Vaikutukset

 • Nurmeksessa kehitetään prosessi osallistamiseen ja madalletaan osallisuuden kynnystä.
 • Espoossa etsitään koronan jälkeiseen aikaan sopivia tapahtumakonsepteja ja tavoitellaan uusia asukaskohderyhmiä.
 • Siuntiossa kehitetään prosessi, jolla madalletaan viranhaltijoiden ja osallisten kynnystä osallistumiseen

Yhteistyössä

 • Nurmeksen kaupunki
 • Siuntion kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • Et May Oy
 • Asiantuntijat N+1 Oy

Lue lisää

Kuva: Teemu Kuusimurto/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun