Hyppää sisältöön
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kaupunkisuunnittelu ja kulttuuuritoimi (yhdessä) älykkään ja sosiaalisesti kestävän asukasosallistamisen mallia rakentamassa

Nurmes, Espoo ja Siuntio loivat mallin sosiaalisesti kestävästä ja älykkäästä asukasosallistumisen mallista, joka edistää ihmisten vaikutusmahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluun sekä vahvistaa kirjastoja asukasvuorovaikutuksen ja -osallisuuden alustoina. Malli on yhteiskehitetty kolmen eri kokeilun ja eri asiantuntijoiden voimin. Kukin osallistujakunta teki omia osallisuuskokeiluja, joissa teemana oli jokin viherympäristöön liittyvä tavoite tai kysymys.

Tulokset

 • Luotiin sosiaalisesti kestävän ja älykkään
  asukasosallistumisen malli, jossa oikeita tahoja ja asioita yhdistämällä saavutetaan lopputulos, joka on enemmän kuin osiensa summa.
 • Nurmeksessa toteutettiin vuorovaikutteisesti taajamametsien hoitosuunnitelma.
 • Espoossa kirjastoja hyödynnettiin kaupunkisuunnittelun asukasvuorovaikutuksen tiloina ja Yleiskaava 2060 -prosessissa.
 • Siuntiossa asukkaita osallistettiin entisen motocross-radan ja sen ympäristön kehittämiseen asukkaiden virkistyskäyttöön ja luontokohteeksi.

Vaikutukset

 • Nurmeksessa osallisuusmalli tulee koko kunnan käyttöön ja toimintatavaksi tulevissa osallistumishankkeissa.
 • Espoossa kerättyä osallistietoa hyödynnettiin Yleiskaava 2060
  -tavoitteiden laadinnassa ja tulevaisuudessa myös muissa kaavatyön vaiheissa. Tapahtumien oppeja hyödynnetään sekä kirjastotoimen että kaupunkisuunnittelun osallisuustyössä.
 • Siuntiossa osallistiedon hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa sosiaalisesti kestävämpään kaupunkisuunnitteluun ja kehittää lähialueita paremmin vastaamaan erilaisten käyttäjäryhmien, esimerkiksi lasten ja nuorten, tarpeisiin ja toiveisiin. 

Yhteistyössä

 • Nurmeksen kaupunki
 • Siuntion kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • Et May Oy
 • Asiantuntijat N+1 Oy

Lue lisää

Kuva: Teemu Kuusimurto/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun