Hyppää sisältöön
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kaupunkisuunnittelu ja kulttuuuritoimi (yhdessä) älykkään ja sosiaalisesti kestävän asukasosallistamisen mallia rakentamassa

Hankkeessa luodaan malli sosiaalisesti kestävästä ja älykkäästä kaupunkisuunnittelusta, jonka lähtökohtana on kirjastojen hyödyntäminen vuorovaikutuksen paikkoina ja siten kulttuuritoimen ja kaupunkisuunnittelun uudenlainen linkittäminen. Huomiota kiinnitetään etenkin hybridiosallistumisen keinoihin sekä asukastiedon hyödyntämiseen kunnissa sektorirajat ylittäen.

Hankkeeseen osallistuvien kuntien haasteena on joko se, että osallistuvan suunnittelun käytännöt ovat vasta kehittymässä (Nurmes ja Siuntio) tai se, ettei osallistuminen tavoita riittävän monipuolisesti kuntalaisia (Espoo). Malli tarjoaa osallisille näköalapaikan ajankohtaiseen kaupunkisuunnittelun keskusteluun sekä laajentaa heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa asuinalueellaan. Hanke laajentaa MRL:n mukaista osallistumisen palettia sekä avaa keskustelua siitä, mitkä kestävyyden kysymykset ovat paikallisesti keskeisimpiä sekä miten niitä voidaan kaupunkisuunnittelun keinoin ratkoa.

Yhteistyössä

  • Nurmeksen kaupunki
  • Siuntion kaupunki
  • Espoon kaupunki
  • Et May Oy
  • Asiantuntijat N+1 Oy

Lue lisää

Kuva: Teemu Kuusimurto/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun