Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kaupunkiolohuone Hämeensaaressa

Kaupunkiolohuone on ympäristö, jossa kulttuuri, vapaa-aika ja palvelut sekä luonto yhdistyvät asukkaita aktivoivaksi ja hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on löytää kunnallisten toimijoiden, yhdistysten ja yritysten välille yhteinen tahtotila, joka johtaa yhteistyöhön ja konkreettiseen tapahtumatuotantoon pitkään vajaakäytöllä olleella Hämeensaaren alueella ja lisää ymmärrystä erityisryhmien tarpeista.

Kaupunkiolohuone on myös alusta pop up- tapahtumille. Korona"lama" on saanut ihmiset jäämään koteihin ja eristäytymään, kaupunkiolohuone luo puitteet aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiselle. Kokeilu edistää Hämeenlinnan hiilineutraaliusohjelman tavoitteita tarjoamalla tietoa ja kannustusta kestäviin elämäntapoihin sekä alustan toimia.

Yhteistyössä

  • Hämeenlinnan kaupunki
  • Hämeenlinnan seudun 4H
  • Hämeen Mokia ry

Kuva: Tiina Hietikko-Hautala/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun