Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kaupunkiolohuone Hämeensaaressa

Kaupunkiolohuoneessa uimarannan, keskustan, matkaparkin ja skeittiparkin väliin luotiin palveluita, jotka yhdistivät alueen yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaupunkiolohuone edisti työllisyyttä, paikallista yhteistyötä ja kierrätysmateriaalien käyttöä sekä kokosi ihmisiä alueelle viihtymään.

Tulokset

 • Olohuone paransi sosiaalista osallisuutta ja yhteiskuntavalmiuksia. ​
 • Olohuoneesta syntyi Kesäkatu –konsepti, joka tarjosi kaupunkilaisille kohtaamisen paikan koronapandemian jälkeisessä ajassa ja mahdollisti omaehtoisen toiminnan järjestämisen kaupungin yleisillä alueilla.​
 • Kesäkadulla järjestettiin 172 tapahtumaa, joissa kävi yhteensä 4 944 kävijää. Hankkeen aikana työllistettiin 17 henkilöä.​

Vaikutukset

 • Alueelle saatiin aktiivista toimintaa. Kesäkadusta on tahtoa saada jatkuva konsepti.
 • Mahdollistettiin 17 henkilölle työkokemusta, joka poiki jatkopolkuja mm. opintoihin ja työllistymistä edistäviin palveluihin.
 • Kaupunkiorganisaatioissa avautui uusia mahdollisuuksia työelämän monimuotoisuuden kehittämiselle. Vuoden 2023 aikana toimintaa jatketaan vahvemmalla yhteistyöllä järjestöjen kanssa.

Yhteistyössä

 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Hämeenlinnan seudun 4H
 • Hämeen Mokia ry

Kuva: Tiina Hietikko-Hautala/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun