Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kamalan hienoa! - Kestävät teot näkyväksi ympäristötaiteen keinoin

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun hanke toi näkyväksi kaupungin monipuolisen kestävän kehityksen eteen tehdyn työn kaupunkiympäristössä toteutettavan ympäristö- ja kaupunkitaiteen keinoin.

Tulokset

 • Annettiin asukkaille mahdollisuus osallistua taideteosten tekemiseen, ideointiin ja kommentointiin sekä pohtia suhdettaan ympäristöön.
 • Palkattiin kesätaitelijoiksi LAB-ammattikorkeakoulun kuvataiteen opiskelijoita, jotka toteuttivat ympäristö- ja kaupunkitaiteen teoksia. Osassa töistä oli mukana vahva osallisuus ja yhdessä tekeminen esim. lasten ja nuorten kanssa.

Vaikutukset

 • Haastettiin asukkaita tuomaan esiin kehittämiskohteita, joissa kaupunki voi parantaa ympäristön eteen tehtävää toimintaa.
 • Luotiin uudenlaisia toimintamalleja Lappeenrannan kaupungin toimialojen välille, sekä kaupungissa toimivien kolmannen sektorin ja kuvataiteen perusopetusta sekä taiteen ammatillista opetusta tarjoavien toimijoiden kesken.
   

Yhteistyössä

 • Lappeenrannan kaupunki
 • Kaakon taide
 • Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Metku
 • EKKO – Kansalaisopisto
 • Kuvataidekoulu
 • LAB – ammattikorkeakoulu

Lue lisää

Kuva: Laura Rautjoki/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun