Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Kamalan hienoa! - Kestävät teot näkyväksi ympäristötaiteen keinoin

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun ”Kamalan hienoa! - Kestävät teot näkyväksi ympäristötaiteen keinoin” -hankkeessa tuodaan kaupungin monipuolinen kestävän kehityksen eteen tehty työ näkyväksi eri toimijoiden kanssa yhteistyössä kaupunkiympäristössä toteutettavien ympäristö- ja kaupunkitaiteen keinoin.

Hankkeessa tarjotaan asukkaille mahdollisuus osallistua taideteosten tekemiseen, niiden ideointiin ja kommentointiin sekä pohtimaan omaa suhdettaan ympäristöön. Samalla haastetaan asukkaita tuomaan esiin uusia kehittämiskohteita, joihin osallistumalla kaupunki voi parantaa ympäristön eteen tehtävää toimintaansa. Tavoitteena on myös luoda uudenlaisia toimintamalleja Lappeenrannan kaupungin ja sen toimialojen välille, sekä kaupungissa toimivien kolmannen sektorin ja kuvataiteen perusopetusta sekä taiteen ammatillista opetusta tarjoavien toimijoiden kesken.

Yhteistyössä

 • Lappeenrannan kaupunki
 • Kaakon taide
 • Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Metku
 • EKKO – Kansalaisopisto
 • Kuvataidekoulu
 • LAB – ammattikorkeakoulu

Lue lisää

Kuva: Laura Rautjoki/YM:n kuvapankki

Sivun alkuun