Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

Hiedanranta-foorumi

Foorumin osallistujia pöydän ympärillä tarkastelemassa suunnitelmia

Hankkeessa kehitettiin verkostotoiminnan malli ja luotiin Hiedanranta-foorumi, joka on jatkuva kaupunkikehittämisen tahoja yhteen tuova verkosto. Mallilla Tampereen Hiedanrannasta muodostuu houkutteleva ja hiilinegatiivinen kaupunginosa.

Tulokset

 • Kokeilun tärkein tulos oli Hiedanrantafoorumin toimintamalli, jonka kehittämiseen osallistuvat asiantuntijat, tiedeyhteisö, yritykset ja kuntalaiset.
 • Myös Hiedanrannassa sijaitsevan Jukolan innovaatiotilan toimivuudesta yhteiskehittämistilana saatiin jatkokehittämisideoita.
   

Vaikutukset

 • Hankkeen tuloksena syntynyttä Hiedanrantafoorumia on tarkoitus hyödyntää jatkossa keskeisenä kaupunginosakehittämisen menetelmänä Tampereella.
 • Tuloksia hyödynnetään tulevassa 6aika-kaupunkien KIEPPI -hankkeessa.
 • Mallia voi skaalata myös muiden kaupunginosien kehittämisessä ja oppeja voi hyödyntää niin Suomessa kuin ulkomailla. 

Yhteistyössä

 • Tampereen kaupunki
 • Tampereen yliopisto
 • Business Tampere
 • 4Front Oy
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun