Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Ekososiaalisesti kestävän tapahtumatuotannon malli

Tapahtumatuotannon tukeminen ja kehittäminen ruohonjuuritasolta alkaen on kunnille tärkeää niin yhteisöllisesti, imagollisesti kuin aluetaloudelliseltakin kannalta. Tapahtumallisuuden lisääntyessä on samalla tärkeää vastata ekososiaalisiin haasteisiin. Kestävät tapahtumat –hanke tuotti Järvenpäähän ekososiaalisesti kestävän tapahtumatuotannon mallin. Vuonna 2022 mallia kehitettiin kolmella kokeilutapahtumalla.

Tulokset

 • Hankkeen päätoimintamuodoksi valittiin kokeilutapahtumat. 
 • Jokaiselle tapahtumalle määritettiin tavoitteet, joiden toteutumista seurattiin hankkeen aikana. 
 • Lisäksi tehtiin tapahtumajärjestäjien käyttöön 10 kohtaiset ympäristöohjeet.

Vaikutukset

 • Jatkossa lisätään toimijoiden tietoisuutta hankkeesta ja panostetaan siihen, että toimijat kertoisivat enemmän vastuullisuustyöstään.
 • Toimintamalli tullaan juurruttamaan kaupunkiorganisaatioon ja tapahtuma-järjestäjiin. Siitä halutaan tehdä pysyvä tapa tehdä ekososiaalisesti kestäviä tapahtumia Järvenpäässä.

Yhteistyössä

 • Järvenpään kaupunki
 • sidosryhmiä, kuten Järvenpään blues- ja jazzdiggarit ry. (Puistoblues), Vaatepuu Oy, Järvenpään Palloseura, Kulttuurijärvi ry.; Yhdessä katettu verkosto, Viadia, Hyvä kasvaa Järvenpäässä, Järvenpään Opisto, Järvenpään Seurakunta, Musiikkiopisto, Järvenpään yhdistysverkosto, Wespy ry.

Lue lisää

Kuva: Järvenpään kaupunki

Sivun alkuun