Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Älykkyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Ekososiaalisesti kestävän tapahtumatuotannon malli

Tapahtumatuotannon tukeminen ja kehittäminen ruohonjuuritasolta alkaen on kunnille tärkeää niin yhteisöllisesti, imagollisesti kuin aluetaloudelliseltakin kannalta. Tapahtumallisuuden lisääntyessä on samalla tärkeää vastata ekososiaalisiin haasteisiin rampauttamatta kuitenkaan ideoiden virtaa, tekemisen iloa sekä sujuvaa tapahtumatuotantoa.

Järvenpää vastaa tähän ekososiaalisen tietoisuuden synnyttämisellä, jossa vapautuneesti voi kasvattaa henkistä, sosiaalista ja kulttuurista pääomaa, mutta materiaaliselle kulutukselle on rajat. Hankkeessa kerätään yhteen toimijat ja luodaan kokeilutapahtumien avulla systeemistä ajattelua tukeva malli niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti kestävälle tapahtumatuotannolle Järvenpäässä. Malli toimii rinta rinnan Järvenpäässä käyttöön otetun resurssiviisauden toimintasuunnitelman ja siihen kytkeytyvän ympäristövahti -työkalun kanssa.

Yhteistyössä

  • Järvenpään kaupunki
  • sidosryhmiä, kuten Järvenpään blues- ja jazzdiggarit ry. (Puistoblues), Vaatepuu Oy, Järvenpään Palloseura, Kulttuurijärvi ry.; Yhdessä katettu verkosto, Viadia, Hyvä kasvaa Järvenpäässä, Järvenpään Opisto, Järvenpään Seurakunta, Musiikkiopisto, Järvenpään yhdistysverkosto, Wespy ry.

Lue lisää

Kuva: Järvenpään kaupunki

Sivun alkuun