Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Älykkyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Ekososiaalisesti kestävän tapahtumatuotannon malli

Hanke tuotti Järvenpäähän ekososiaalisesti kestävän tapahtumatuotannon mallin, jota kehitettiin kokeilutapahtumien sarjalla. Hankkeessa luotiin konkreettisia tapoja vähentää tapahtumien ympäristökuormitusta vähentämällä negatiivisia ympäristövaikutuksia ja vahvistamalla yhteisöllistä tekemisen kulttuuria. 

Tulokset

 • Hankkeen päätoimintamuodoksi valittiin kokeilutapahtumat. 
 • Jokaiselle tapahtumalle määritettiin tavoitteet, joiden toteutumista seurattiin hankkeen aikana. 
 • Arvioitiin laajempaa vaikuttavuutta ja tehtiin tapahtumajärjestäjille ympäristöohjeet 

Vaikutukset

 • Jatkossa lisätään toimijoiden tietoisuutta hankkeesta ja panostetaan siihen, että toimijat kertoisivat enemmän vastuullisuustyöstään.
 • Toimintamalli tullaan juurruttamaan kaupunkiorganisaatioon ja tapahtumajärjestäjiin. Malli on pohja osallistavalle toimintatavalle tehdä ekososiaalisesti kestäviä tapahtumia Järvenpäässä.

Yhteistyössä

 • Järvenpään kaupunki
 • Sidosryhmiä, kuten Järvenpään blues- ja jazzdiggarit ry. (Puistoblues), Vaatepuu Oy, Järvenpään Palloseura, Kulttuurijärvi ry.; Yhdessä katettu verkosto, Viadia, Hyvä kasvaa Järvenpäässä, Järvenpään Opisto, Järvenpään Seurakunta, Musiikkiopisto, Järvenpään yhdistysverkosto, Wespy ry.

Lue lisää

Kuva: Järvenpään kaupunki

Sivun alkuun