Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Kestävän kaupunkikehityksen kokeilut

Bike Lab Hämeenlinna

Kaksi nuorta huomioliiveissä korjaavat polkupyörää

Kokeilussa edistettiin työllisyyttä ja pyöräilyä luomalla malli, jolla matalan kynnyksen pyöräpajasta voi siirtyä opiskelemaan ammatilliseen osatutkintoon polkupyörä-mekaniikkaa. Samalla tuettiin nuorten hyvinvointia ja yrittäjyyttä. 

Tulokset

 • Teki nuorten osaamisen näkyväksi jo pajaympäristössä ja toimi siirtymävaiheena kohti ammatillista koulutusta. 
 • Kokeilussa kehitetty pyörämekaanikko-koulutus on vakiintunut tutkinnonosaksi. Siihen laadittiin oppimateriaali sekä pilotoitiin koulutus, johon osallistui 8 opiskelijaa ja kaksi Ammattiopisto Tavastian autoalan opettajaa.

Vaikutukset

 • Työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen yhteys vahvistui. Mallia hyödynnetään jatkossakin.
 • Pysyväksi muodostunut koulutus lisää pyöräalan osaamista pyörämekaanikkokoulutuksen kautta. 
 • Hyvää markkinointia pyöräilylle.
 • Kokeilu lisäsi nuorten  osaamista ja nuorille kesätyöpaikkoja.  

Yhteistyössä

 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Hämeenlinnan seudun 4H- yhdistys
 • Ammattiopisto Tavastia
 • Pyöräliitto ry
 • Parolan Pyörähuolto
 • Ympäristöministeriö
Sivun alkuun