Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Aluetoimikuntien avulla Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea

Hankkeessa aluetoimikunnat perehtyvät luonnon monimuotoisuuteen ja etsii alueeltaan kohteita, joissa sitä voitaisiin lisätä tai luontokatoa vähentää. Toimintamalli tekee kunnan kestävyystyö asukaslähtöiseksi, osallistavaksi ja näkyväksi sekä edistää luonnon monimuotoisuutta kaupungin eri alueilla.

Tulokset

  • Aluetoimikunnat ovat toteuttaneet lavaviljelyä, istuttaneet marjapensaita, ottaneet käyttöön mehiläispesiä, perustaneet niityn ja rakentaneet hyönteishotelleja. 
  • Ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta on lisätty kaikille avoinna olevilla työpajoilla, joissa asiantuntijat ovat kertoneet luonnon monimuotoisuudesta.

Vaikutukset

  • Luodaan kestävän kehityksen toimintamalli Kouvolan aluetoimintaan.
  • Kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden ymmärrys lisääntyy, kestävää kehitystä osataan hyödyntää lähiympäristön hankkeissa.
  • Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointi sekä aluetoimikuntien yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisääntyy

Toteuttaja

  • Kouvolan kaupunki

Lue lisää

Kuva: Niina Heikkilä

Sivun alkuun