Hyppää sisältöön
 • Vähähiilisyys
 • Sosiaalinen kestävyys
 • Terveellisyys
 • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Aluetoimikuntien avulla Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea

Hankkeessa aluetoimikunnat perehtyivät luonnon monimuotoisuuteen ja toteuttivat alueillaan sitä lisääviä tai luontokatoa vähentäviä toimenpiteitä. Asukaslähtöisestä kestävyystyöstä luotiin toimintamalli, joka otetaan käyttöön Kouvolan aluetoiminnassa. 

Tulokset

 • Joutomaille perustettiin niittyjä kylvämällä niille lähialueilta kerättyjä luonnonkasvien siemeniä.
 • Toteutettiin lavaviljelyä, istutettiin marjapensaita, rakennettiin linnun- ja lepakonpönttöjä sekä hyönteishotelleja ja ruokorakennelmia yhteistyössä eri tahojen kanssa.
 • Ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta lisättiin kaikille avoinna olevilla työpajoilla, joissa asiantuntijat kertoivat luonnon monimuotoisuudesta.

Vaikutukset

 • Luotiin kestävän kehityksen toimintamalli Kouvolan aluetoimintaan.
 • Kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden ymmärrys lisääntyi, kestävää kehitystä osataan hyödyntää lähiympäristön hankkeissa.
 • Luonnon monimuotoisuutta asukkaiden lähiympäristössä lisättiin.
 • Asukkaiden osallisuus ja hyvinvointi sekä aluetoimikuntien yhteistyö muiden toimijoiden kanssa lisääntyi.

Toteuttaja

 • Kouvolan kaupunki

Lue lisää

Kuva: Niina Heikkilä

Sivun alkuun