Hyppää sisältöön
  • Vähähiilisyys
  • Sosiaalinen kestävyys
  • Terveellisyys
  • Osallistavan ja vuorovaikutteisen kestävyystyön kokeilut

Aluetoimikuntien avulla Kestävän kehityksen toimintamalli osaksi asukkaiden arkea

Kouvolan aluetoimikunnat toimivat linkkinä asukkaiden, yritysten, järjestöjen, oppilaitosten, kaupungin viranomaisten ja muiden osallistuvien tahojen välillä. Toimikunnat voivat tuoda kestävyysnäkökulman käytännönläheisesti ihmisten arkeen.  Hankkeessa ideoidaan ja kokeillaan eri tapoja edistää kestäviä toimintatapoja lähiluonnon monimuotoisuuden lisäämisessä.

Asuinalueet lähiympäristöineen tarjoavat mahdollisuuden luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen, koska niihin ei kohdistu samanlaisia tuottotavoitteita kuin tuotannossa olevalle maalle. Luontokadon ehkäisy omassa lähipiirissä on mielekästä toimintaa, jota voidaan toteuttaa yhdessä asukkaiden kanssa tai vain omalla pihalla. Se sopii paikallisesti organisoitavaksi, yhteisölliseksi toiminnaksi. Tuekseen se vaatii tietoa luonnon köyhtymisestä, sen vaikutuksista ja esteistä. Hankkeen myötä luodaan kestävän kehityksen toimintamalli Kouvolan aluetoimintaan.

Toteuttaja

  • Kouvolan kaupunki

Lue lisää

Kuva: Niina Heikkilä

Sivun alkuun