Hyppää sisältöön

Rahoitushaku kuntien osallistavalle kestävän kehityksen työlle auki

Julkaisuajankohta 13.9.2021 12.00
Uutinen

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on käynnistänyt haun kuntien kokeiluhankkeille, jotka kehittävät kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista ja osallistavaa työtä. Onko kunnassasi tarve sitouttaa ja aktivoida toimijoita mukaan? Hae rahoitusta 3.11.2021 mennessä! Jaossa on yhteensä enintään noin 800 000 euroa.

Käynnistyneessä haussa ympäristöministeriö avustaa kokeiluja, jotka testaavat ja kehittävät uusia ratkaisuja, jotka voivat jäädä pysyvästä käyttöön ja levitä muuallekin. Haussa etsitään hankkeita, jotka tavoittelevat pysyviä muutoksia kaupungeissa ja kunnissa. Kokeiluhanke voi pyrkiä esimerkiksi johonkin seuraavista tavoitteista:

Kunnan kestävyystyö on asukaslähtöistä ja osallistavaa
Kunnan sisäinen kestävän kehityksen poikkihallinnollinen yhteistyö ja johtaminen vahvistuvat
Kunnan kestävyystyö ja sen taloudelliset hyödyt on tehty näkyväksi
Kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi nyt alkanut valtuustokausi on ratkaisevan tärkeä, ja valtaosaa tavoitteista toteutetaan kunnissa. Kestävä kaupunki -ohjelman ohjausryhmä linjasi avustushaun teeman. Erityisesti ohjausryhmän kuntaedustajien viesti oli selkeä: Asukaslähtöistä toimintaa ja aktivointia tarvitaan, jotta kaikki toimijat saadaan edistämään kestävää kehitystä ja tavoitteisiin päästään.

Hakijana voi olla kaupunki tai kunta. Kumppanina hankkeessa voi olla mikä tahansa toimija, ja yhteistyö eri toimijoiden kesken on erittäin toivottavaa. Hankkeen tulee kytkeytyä vähintään kahteen Kestävä kaupunki -ohjelman teemoista: vähähiilisyys, älykkyys, sosiaalinen kestävyys, terveellisyys. Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 60 %, kuitenkin enintään 75 000 euroa/hanke.

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä yhteistyössä ministeriöiden, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjelma on vahvistanut kuntien kestävyyden johtamista. Se on auttanut asettamaan tavoitteita kestävyydelle ja seuraamaan työn toteutumista. Ohjelmaan osallistuneet kunnat ovat ratkoneet yhteisiä haasteita liittyen esimerkiksi osallisuuteen, ympäristön hyvinvointivaikutuksiin ja sosiaalisesti kestävään kiertotalouteen. Tähän mennessä ohjelmassa on käynnistetty yli 40 kehittämishanketta, joihin on osallistunut noin 80 kuntaa ja 50 muuta toimijaa.

Kestävä kaupunki -ohjelman avustushausta järjestettiin kaikille avoin hakuinfo keskiviikkona 29.9.2021 klo 14–14.45. Hakuinfon tallenne sekä infon diat löytyvät hakuilmoituksesta. Tallenne on nähtävissä 20.10. saakka, ja sen poistumiseen mennessä samalla sivulla julkaistaan kooste infossa esitetyistä kysymyksistä vastauksineen.

Lisätietoja

Asiantuntija Iina Heikkilä, ympäristöministeriö, p. 02952 50448, [email protected]

Sivun alkuun