Hyppää sisältöön

Kunta, hae mukaan Reilun kiertotalouden valmennukseen!

Julkaisuajankohta 7.9.2021 7.55
Uutinen

Haluatko optimoida työssäsi sekä ympäristön että asukkaiden hyvinvoinnin taloudellisesti kestävällä tavalla? Haluatko kehittää yksikkörajat ylittävää yhteistyötä organisaatiossasi? Reilun kiertotalouden valmennukseen etsitään kuntia mukaan toteuttamaan ja testaamaan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja osaamista edistäviä ratkaisuja.

Ratkaisut voivat olla esimerkiksi tyhjien tilojen hyödyntämistä tai kiertotalouteen tähtäävän asukastoiminnan vahvistamista aluekehitysprojekteissa. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden kuntien väliseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijasparraukseen osana monialaista asiantuntijaverkostoa.

Reilu kiertotalous tarkoittaa asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää toimintaa, jossa noudatetaan kiertotalouden periaatteita sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Reilun kiertotalouden valmennuksessa kunnat toteuttavat jonkin sosiaalista kestävyyttä ja kiertotaloutta edistävän käytännön kehittämistoimenpiteen, jossa eri toimialat tekevät yhteistyötä. Valmennukseen voi osallistua uudella ratkaisulla, jo olemassa olevalla keittämisprosessilla tai jollakin rajatulla osalla pidempikestoista kehittämistoimintaa.

Mitä valmennuksesta saa?

 • asiantuntija-apua kiertotaloudesta, sosiaalisesta kestävyydestä sekä niiden kytkemisestä
 • valmennusta oman toiminnan vaikutusten arviointiin
 • asiantuntijoiden tekemän vaikutustenarvioinnin kunnan kokeilemasta ratkaisusta
 • kunnan tarpeisiin räätälöidyn yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntävän työpajan
 • vertaistukea muilta kunnilta kolmessa yhteistapaamisessa kevään 2022 aikana
 • Valmennus on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

Asiantuntijatuen tarjoavat valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva sekä hankkeen reilun kiertotalouden asiantuntijaverkosto, joka kootaan valittujen kuntien tarpeiden mukaan. ​ Valmennus pohjautuu Reilun kiertotalouden käsikirjaan vuodelta 2020.

Millaisia reilun kiertotalouden ratkaisuja haemme?

Hakuun voi osallistua mukaan, jos kunnassasi on alustava ratkaisuidea tai projektikonsepti johonkin haun teemoihin vastaavaan reilun kiertotalouden haasteeseen. Ratkaisu voi olla mittakaavaltaan pieni esimerkiksi koulutus, tai rajatumpi osa suurempaa kokonaisuutta esimerkiksi kaavoitus- tai työllisyyshanketta. Hakemukset arvioi ympäristöministeriö yhdessä Motivan kanssa. Valintakriteereinä toimivat ratkaisun vaikuttavuus ja toteutuksen poikkihallinnollisuus.

Toimenpiteestä tai sen osatoteutuksesta tulee olla saatavilla tuloksia huhtikuun 2022 loppuun mennessä.

Ratkaisuehdotuksen laatimiseen voi ottaa innostusta seuraavista teemoista ja esimerkeistä:

 1. Hyvinvointia lisäävät kiertotalousratkaisut: Hyvinvointia lisäävät kiertotalousratkaisut edistävät esimerkiksi toimeentuloa ja terveyttä, mutta keskeisessä roolissa on myös yksilöiden oma kokemus hyvinvoinnista, osallisuudesta yhteiskunnassa ja mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämään.
 2. Kiertotaloudella yhteisöllisyyttä ja osallisuutta: Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä kiertotalous huomioi miten kaikki väestöryhmät voivat osallistua toimintaan, miten eri ryhmien tarpeita voidaan kuulla toiminnan suunnittelussa ja millaisia kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä toiminta mahdollistaa.
 3. Osaamista kiertotalouteen: Kattavalla kiertotalouden osaamisella voidaan varmistaa, että kiertotalouden käytännöt ovat mukana kaikessa tekemisessä ja arjen käytänteissä

Esimerkkejä toimenpiteistä voivat olla:

 • Kiertotalous asumisessa
 • Tyhjät tilat ja kansalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen
 • Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen uudelleen korjauspalveluihin
 • Kiertotalous kaupunginosien suunnittelussa, kaavoituksessa ja aluekehittämisessä

Kuka voi hakea mukaan?

 • kaikki kuntaorganisaatiot, kuntayhtymät ja alueelliset toimijat (esim. maakuntien liitot ja kehitysyhtiöt)
 • Hakuun voi osallistua myös eri kuntien välisellä yhteistyöprojektilla.
 • Osallistuvat tahot voivat esimerkiksi edustaa useampaa toimialaa ja mukana toteutuksessa voi olla yhdistyksiä, yrityksiä ja muita kansalaistoimijoita yhdessä kuntatoimijan kanssa.
 • Haussa menestyvä ratkaisuidea toteutetaan monialaisella ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Valmennukseen haetaan erityisesti uusia yhteistyönmuotoja kokeilevia ratkaisuja.

Mukaan valitaan avoimella haulla enintään kymmenen ratkaisua.

Hae mukaan 12.11. mennessä

Kaupungit ja kunnat voivat hakea mukaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeessa kerrotaan mm. mitä haastetta idea ratkaisee, miten ratkaisu toteutetaan ja keitä on mukana toteuttamisessa.

Valmennukseen on vielä pari paikkaa jälkellä, täytä lomake 12.11. klo 16.15 mennessä! Valinnoista ilmoitetaan viikolla 46. Joulu-tammikuussa 2021/2022 järjestetään kuntien lähtötilannehaastattelut. Valmennukseen osallistuvien kuntien ensimmäinen yhteistapaaminen järjestetään alkuvuodesta 2022.

Lisätietoja:

Auli Elolahti, Motiva Oy, p. +358 (0) 9 6122 5061 [email protected]

Sivun alkuun