Skip to Content

Spel lockade studerande till återvinningstalko i Kuopio

Utgivningsdatum 15.1.2020 16.58 | Publicerad på svenska 23.2.2022 kl. 17.00
Nyhet
Arbete under 3R Game Jam © Bild: Sanna Pietikäinen / Kuopio stad
Arbete under 3R Game Jam © Bild: Sanna Pietikäinen / Kuopio stad

Hur kan man sporra stadsborna att återvinna material och avfall? Kan återvinning vara roligt, och kan man tävla i det? På vilket sätt kan man belöna någon som flitigt för saker till återvinning? Svar på dessa frågor hittade vi i Kuopio, där man har främjat återvinning genom spelifiering.

Projektet körde i gång i samband med evenemanget 3R Game Jam, där det togs fram olika idéer, bland vilka återvinningsspelet Ketun kierrätys utsågs till vinnare. Pilotprojektet gick ut på att studerande i fem studentbostadshus testade spelet under tre månaders tid. Idén bakom spelet är enkel: studerandena fick ladda ner en mobilapp där de kunde bokföra sina återvinningsaktiviteter. Med två veckors mellanrum belönades de 20 flitigaste återvinnarna, som fick välja mellan kultur- och motionssedlar eller en laddningskupong till kollektivtrafiken värd 10 euro. Nästan 90 procent av de 250 boende laddade ner applikationen. Applikationen användes dagligen av omkring 30 olika personer.

Tre anställda vid Kuopio stad deltog i försöket, och de har också deltagit i projekten Savilahden smarteimmat ratkaisut och Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa. Bägge projekten har via Norra Savolax förbund beviljats understöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Kuopio vill sänka tröskeln för samarbete inom kommunen, och pilotprojektet var ett steg i denna riktning. I projektet deltog utöver staden och spelutvecklarna även Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Jätekukko Oy och Yrkeshögskolan Savonia. Programmet för hållbara städer, som samordnas av miljöministeriet, erbjöd också stöd vid konkurrensutsättning och kommunikation som gällde spelet samt stöd i avtalsfrågor kring det spel som utsågs som vinnare.

”Pilotprojektet var en lärandeprocess där modet att försöka och förmågan att anpassa sig till situationer som snabbt förändras hörde till de egenskaper som bar långt. Spelifiering som tillvägagångssätt har börjat intressera även städer, men verkningarna bör synliggöras ytterligare”, berättar projektplanerare Veera Lintula vid Kuopio stad.

Under försökets gång följde man inte upp hur avfallsmängderna påverkades, men den enkät som genomfördes när pilotprojektet avslutades visar att deltagarna satsade mer på återvinning än tidigare. I synnerhet återvinningen av plast hade ökat. Försöket gav gott resultat, och Kuopio överväger nu en fortsättning. En möjlighet är att tillämpa spelet på energisparande åtgärder eller på andra insatser i vardagen.

Också enskilda bostadsaktiebolag har varit intresserade av spelet, vilket kan ge fördelar av många slag. En högre återvinningsgrad förbättrar resurseffektiviteten och minskar bostadsbolagens avfallsavgifter, vilket i slutändan också syns i vars och ens plånbok. Värdefulla lärdomar av pilotprojektet är också möjligheterna att använda spel som redskap i miljöfostran och som en lekfull tävling som ökar samhörigheten.

Mer information: Veera Lintula, [email protected]

Back to top