Skip to Content

Peli sai opiskelijat mukaan kierrätystalkoisiin Kuopiossa

Julkaisuajankohta 15.1.2020 16.58
Uutinen
Työskentelyä 3R Game Jam -tapahtumassa © Kuva: Sanna Pietikäinen / Kuopion kaupunki
Työskentelyä 3R Game Jam -tapahtumassa © Kuva: Sanna Pietikäinen / Kuopion kaupunki

Miten innostaa kaupunkilaisia kierrättämään? Voisiko kierrättäminen olla hauskaa ja voisiko siinä kisailla? Miten huolellisesta kierrättämisestä voisi palkita? Näihin kysymyksiin löydettiin vastauksia Kuopiossa, jossa kierrätystä on edistetty pelillistämisen keinoin.

Hanke polkaistiin käyntiin 3R Game Jam -tapahtumassa, jossa eri ideoiden joukosta voittajaksi valittiin Ketun kierrätys -peli. Pilotissa viiden opiskelija-asuintalon asukkaat testasivat peliä kolmen kuukauden ajan. Pelin idea on yksinkertainen: opiskelijat saivat ladata mobiilipelin, jonka avulla he pitivät kirjaa kierrättämisestään. Kahden viikon välein palkittiin 20 ahkerinta kierrättäjää, jotka saivat valita palkinnokseen kulttuuri- ja liikuntalippuja tai 10 euron arvoisen joukkoliikenteen latauslipun. 250 asukkaasta peräti 90 % latasi sovelluksen. Päivittäin sovelluksella oli kolmisenkymmentä eri käyttäjää.

Kuopion kaupungin puolelta kokeiluun osallistui kolme työntekijää, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa Savilahden smarteimmat ratkaisut - sekä Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hankkeita. Kumpikin hanke on saanut Pohjois-Savon liiton myöntämää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta. Kuopion tavoitteena on madaltaa kynnystä yhteistyöhön kaupungin sisällä, ja pilottihanke oli yksi askel tämänkin edistämisessä. Kaupungin ja pelinkehittäjien lisäksi mukaan saatiin Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Jätekukko Oy sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma tarjosi myös tukea pelin kilpailutuksessa, viestinnässä ja voittajapelin sopimuskysymyksissä.

”Pilotin läpivieminen oli oppimisprosessi, jossa rohkeus kokeilla ja sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin kantoivat pitkälle. Pelillistäminen on alkanut toimintatapana kiinnostaa myös kaupunkeja, mutta sen vaikutukset tulee tuoda yhä näkyvämmiksi”, kertoo projektisuunnittelija Veera Lintula Kuopion kaupungilta.

Kokeilun aikana ei seurattu jätemäärien muutoksia, mutta pilotin päättymisen jälkeen tehdyn kyselyn perusteella osallistujat kierrättivät aiempaa ahkerammin, ja erityisesti muovin kierrätys oli lisääntynyt. Hyvin sujuneen kokeilun jälkeen Kuopiossa pohditaan parhaillaan jatkoa. Yhtenä mahdollisuutena on noussut esiin pelin soveltaminen energiansäästämiseen tai muihin kaupunkilaisten arjen tekoihin.

Myös yksityiset asunto-osakeyhtiöt ovat olleet kiinnostuneita pelistä, mikä voi poikia monia hyötyjä. Korkeampi kierrätysaste parantaa resurssitehokkuutta ja pienentää taloyhtiöiden jätemaksuja, joka näkyy myös asukkaiden kukkarossa. Pelin mahdollisuudet ympäristökasvatuksen välineenä ja yhteisöllisyyttä lisäävänä leikkimielisenä kilpailuna ovat myös arvokkaita pilotista saatuja oppeja.

Yhteyshenkilö: projektisuunnittelija Veera Lintula, [email protected]

Back to top